menu
 

Tsjoch zet zich in om muziek in Friesland op de kaart te zetten. De vereniging staat daarom open voor alle muzikanten en podia die in Friesland en omgeving zijn gebaseerd. De volgende zaken zijn daarbij van belang.

Fatsoensnormen

Als je een account hebt op de Tsjoch website verwacht de vereniging dat je je houdt aan de algemeen geldende fatsoensregels. Worden die overtreden dan neemt de vereniging contact met je op en kan zij, als overleg niet mogelijk is of geen resultaat oplevert, besluiten om je account te verwijderen.

Betaling

Jaarlijks betaal je een bedrag om je account te openen of in stand te houden. De penningmeester van de vereniging neemt contact met je op om je te vragen dat bedrag over te maken. Mocht je het bedrag niet binnen een termijn van 4 weken na het verzoek van de penningmeester over hebben gemaakt, dan wordt je account tijdelijk gedeactiveerd totdat je het gewenste bedrag hebt overgemaakt.

Verantwoordelijkheid voor inhoud van je account

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van je account, bijvoorbeeld betreffende beeldrecht, copyright en aanstootgevende beelden en teksten, maar zal aktie ondernemen als uit meldingen van derden blijkt dat je je niet aan de wetgeving rond dit soort zaken houdt. Dit betekent dan dat je account (tijdelijk) gedeaktiveerd zal worden totdat je de nodige veranderingen hebt aangebracht. Mocht je, ook na overleg, niet mee willen werken aan de noodzakelijke veranderingen in je account dan zal de vereniging je account verwijderen.

Afspraken tussen podium en artiest

De Tsjoch-website geeft je de mogelijkheid om als artiest of podium afspraken te maken met andere partijen en die weer te geven in de agenda op de site. De vereniging is daarin geen partij en als er conflicten ontstaan tussen artiest en podium is dat geheel de zaak van artiest en podium in kwestie. De vereniging wil desgewenst, als zij mogelijkheden ziet, wel als bemiddelaar optreden.

Hulp nodig of vragen? info@tsjoch.nl Mail ons gerust!
 

Zet je band of podium op de kaart.

Account aanmaken
Nu tijdelijk gratis aanmelden!