menu
 

Tsjoch door de jaren heen

Een korte blik in de rijke geschiedenis en op de activiteiten van Tsjoch van toekomst naar verleden.

Tsjoch vanaf 2015

De vereniging stelt zich ten doel, net als bij de oprichting, het muzikale leven in Friesland en omgeving te stimuleren. De vereniging faciliteert en organiseert onder andere:

Het Tsjoch-festival

Een jaarlijks festival voor en door leden, met een gevarieerd programma. Dé gelegenheid om elkaar te spreken en naar elkaars muziek te luisteren.

Open podium Tsjong

Het Tsjong-podium, sinds lange tijd in Oudega in de Skippersseal, is een laagdrempelig en volledig akoestisch open podium. Op dit podium kunnen acts hun kunnen tonen op het gebied van muziek, gedichten of verhalen.

De Tsjoch-website

De website waarvan deze pagina deel uit maakt is gericht op het tot elkaar brengen van podia en muzikanten en op het vindbaar maken van zowel podia als muzikanten voor het grote publiek. Tsjoch is daarbij ondersteunend en is geen partij in daaruit voortvloeiende onderlinge (financiële) afspraken.

Bezinningsjaar 2015

In zekere zin is de vereniging slachtoffer geworden van haar eigen succes: de friestalige muziek is in de tussentijd opgebloeid in Friesland. Daarnaast is het speelveld veranderd: zowel de podia als muzikanten kennen een enorme diversiteit. Dat biedt dus zeer veel mogelijkheden, maar tegelijkertijd vereist deze situatie een flexibiliteit die niet ingebakken zat in de organisatie.

Zo organiseerde de vereniging de Tsjoch-concerten, waarbij Tsjoch een schakel vormde tussen podia en muzikanten. Daarbij ging het om dubbelconcerten: een koppeling van een bekende met een minder bekende band met als doel het publiek kennis te laten maken met onbekend talent. Ook de financiële kant nam de vereniging voor haar rekening. Alhoewel een uitstekend concept bleek dat in recente jaren met name podia een grotere flexibiliteit en zeggenschap verlangden.

Verder had het jaarlijkse en in het begin uiterst succesvolle Tsjoch-festival, met concerten van Tsjochleden voor betalend publiek, last van een dalend aantal bezoekers.

Dit leidde binnen de vereniging tot een diepgaande discussie over de toekomst en het bestaansrecht van de vereniging. Dat heeft geresulteerd in een aantal beslissingen. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Het Tsjoch-festival blijft, maar wordt een festival voor en door leden. Daarbij zijn belangstellenden welkom. Het festival zal gericht zijn op het stimuleren van de onderlinge (muzikale) contacten.
  • Het Tsjong-podium, dat de laatste jaren floreert, blijft in de huidige vorm bestaan
  • De oude website wordt geheel vervangen door een nieuwe, tweetalige website
  • De vereniging stopt met het organiseren van Tsjoch-concerten. In plaats daarvan biedt de vereniging via de eigen website een zoekmachine die het Tsjoch-leden (muzikanten en podia) mogelijk maakt om elkaar te vinden. Leden betalen een klein jaarlijks bedrag dat het mogelijk maakt deze service te bieden.

Met bovenstaande beslissingen hoopt de vereniging niet alleen Tsjoch weer op de kaart te zetten maar vooral ook de muziek in Fryslan blijvend te kunnen stimuleren.

Hulp nodig of vragen? info@tsjoch.nl Mail ons gerust!
 

Zet je band of podium op de kaart.

Account aanmaken
Nu tijdelijk gratis aanmelden!